Sep 24, 2020   2:00 p.m. Ľuboš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Róbert Krasňanský, PhD. – FEEIT B-AUE den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra elektrotechnológie
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Krasňanský
Študijný program:
Automobilová elektronika
Študijný odbor:
5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:
FEI-5386-35256
ID študenta:
35256
Vedúci práce:
Ing. Michal Ružinský, PhD.
Miesto vypracovania:STU FEI KETG Bratislava
 
 
Názov práce:Alternatívne zdroje energie pre automobily
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Úvod do problematiky AZ pre dopravu - alternatívne palivá, vodíkový, hybridný
   a solárny pohon
2. Palivové články v automobiloch, príklad modelu vozidla
3. Elektrický systém solárneho automobilu
4. Aplikácie alternatívnych pohonov v automobiloch: LPG a vzduch
  
Rozsah práce:
         40
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:15. 05. 2009Ing. Róbert Krasňanský, PhD.
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu