Sep 24, 2020   12:11 p.m. Ľuboš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Ďurinda – FEEIT B-AUE den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra elektrotechnológie
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Jakub Ďurinda
Študijný program:
Automobilová elektronika
Študijný odbor:
5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:
FEI-5386-35275
ID študenta:
35275
Vedúci práce:Ing. Michal Ružinský, PhD.
Miesto vypracovania:STU FEI KETG Bratislava
  
Názov práce:
Ekologické elektrické automobily
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Ekologický kontext a perspektíva elektrizácie cestnej dopravy
2. Základné koncepcie elektrických vozidiel
3. Trakčné motory a zdroje elektrickej energie v automobiloch
4. Prehľad súčasných alternatív elektrického automobilu a reálne príklady
  
Rozsah práce:
         40
 
 
Dátum zadania:16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
15. 05. 2009Ing. Jakub Ďurinda
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu