Sep 19, 2020   11:37 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrej Tichý – FEEIT B-AUE den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra elektrotechnológie
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Andrej Tichý
Študijný program:
Automobilová elektronika
Študijný odbor:
5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:
FEI-5386-35676
ID študenta:35676
Vedúci práce:
Ing. Michal Ružinský, PhD.
Miesto vypracovania:STU FEI KETG Bratislava
 
 
Názov práce:
Fotovoltický panel solárneho automobilu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Úvod do problematiky fotovoltiky a solárnych automobilov
2. Solárny elektromobil a jeho základné systémy
3. Slnečné FV články a moduly
4. FV panely špičkových solárnych automobilov
 
 
Rozsah práce:
         40
  
Dátum zadania:
16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
15. 05. 2009Ing. Andrej Tichý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu