May 29, 2020   7:38 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Michniak, PhD. – FEEIT B-ELN den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Pavol Michniak
Študijný program:
elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-5390-35044
ID študenta:
35044
Vedúci práce:Ing. Andrej Vincze, PhD.
 
 
Názov práce:
Chemická analýza tranzistorovej štruktúry pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Dátum zadania:
16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
15. 05. 2009Ing. Pavol Michniak, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu