Dec 15, 2019   1:23 p.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Richard Moravec – FEEIT B-TLK den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Richard Moravec
Študijný program:telekomunikácie
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5408-35787
ID študenta:35787
Vedúci práce:Ing. Radoslav Vargic, PhD.
  
Názov práce:Softvérové routre
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:13. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2009Ing. Richard Moravec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
garant študijného programu