25. 1. 2020  23:28 Gejza
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Vitalij Bortník – FEI B-oATM den [sem 11, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Automatizácia a regulácia
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2005/2006
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Vitalij Bortník
Študijný program:automatizácia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3250-11046
ID študenta:11046
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Programové vybavenie pre akčný člen
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:30. 09. 2005
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2006Ing. Vitalij Bortník
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
vedúci pracoviska