Sep 21, 2020   8:19 a.m. Matúš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Kordoš – FEEIT B-oEMI den [term 11, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra fyziky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2005/2006
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Kordoš
Študijný program:
elektromateriálové inžinierstvo
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3258-10934
ID študenta:10934
Vedúci práce:
Ing. Michal Ružinský, PhD.
 
 
Názov práce:
Fotovoltický zdroj stredného výkonu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
100
 
 
Dátum zadania:
20. 02. 2006
 
 
Dátum odovzdania:19. 05. 2006Ing. Ján Kordoš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Julius Cirák, CSc.
vedúci pracoviska