26. 10. 2020  2:38 Demeter
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ján Kordoš – FEI B-oEMI den [sem 11, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    garant študijného programu
     Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra fyziky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2005/2006
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ján Kordoš
Študijný program:
elektromateriálové inžinierstvo
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
FEI-3258-10934
ID študenta:
10934
Vedúci práce:Ing. Michal Ružinský, PhD.
  
Názov práce:
Fotovoltický zdroj stredného výkonu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
100
 
 
Dátum zadania:20. 02. 2006
 
 
Dátum odovzdania:19. 05. 2006Ing. Ján Kordoš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Julius Cirák, CSc.
vedúci pracoviska