29. 3. 2020  3:06 Miroslav
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Žák – FEI B-oELN den [sem 10, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Žák
Študijný program:elektronika
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3260-10911
ID študenta:10911
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, CSc.
  
Názov práce:Delenie zafírových podložiek pomocou lasera
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:05. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Martin Žák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska