7. 4. 2020  23:09 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Natália Horňáková, PhD. – MTF B-PMA pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Natália Horňáková
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-38384
ID študenta:38384
Vedúci práce:Ing. Martina Jakábová
Miesto vypracovania:Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
  
Názov práce:Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Vzdelávanie ako súčasť riadenia ľudských zdrojov
2 Analýza systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
3 Návrh opatrení pre zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
4 Vyhodnotenie návrhov opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2009Ing. Natália Horňáková, PhD.
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu