21. 2. 2020  20:05 Eleonóra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Alena Bondarava – MTF I-AIP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alena Bondarava
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5264-37755
ID študenta:37755
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Konzultant:Ing. Michal Kebísek
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu súčasného stavu v oblasti modelovacích CASE nástrojov.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti a vytvorte model systému s využitím nástrojov UML poskytovaných CASE nástrojom Rational Software Architect.
3. Navrhnite používateľské rozhranie systému a implementujte časť systému.
4. Vypracujte programovú dokumentáciu.
5. Zhodnoťte prínos využitia modelovacieho CASE nástroja pri vývoji projektu.
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Alena Bondarava
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu