Nov 14, 2019   9:13 a.m. Irma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Kajsa, PhD. – FIIT B-INFO den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Kajsa
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-20489
ID študenta:20489
Vedúci práce:Ing. Jaroslav Jakubík
  
Názov práce:Podpora návrhových vzorov v CASE nástrojoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. CASE nástroje slúžia na podporu vývoja aplikácií od analýzy cez architektúru, návrh až k čiastočnej implementácií. Analyzujte princípy a charakteristiky vybraných CASE nástrojov. Naštudujte základné vlastnosti návrhových vzorov a sústreďte sa na podporu návrhových vzorov a podporu generovania zdrojového kódu v CASE nástrojoch. Navrhnite vybranú aplikáciu s využitím niekoľkých návrhových vzorov pomocou vybraného CASE nástroja. CASE nástroj použite v čo možno najväčšej miere.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:05. 06. 2007
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2007Ing. Peter Kajsa, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
garant študijného programu