9. 12. 2019  1:02 Izabela
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Kajsa, PhD. – FIIT B-INFO den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Kajsa
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-20489
ID študenta:20489
Vedúci práce:Ing. Jaroslav Jakubík
  
Názov práce:Podpora návrhových vzorov v CASE nástrojoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. CASE nástroje slúžia na podporu vývoja aplikácií od analýzy cez architektúru, návrh až k čiastočnej implementácií. Analyzujte princípy a charakteristiky vybraných CASE nástrojov. Naštudujte základné vlastnosti návrhových vzorov a sústreďte sa na podporu návrhových vzorov a podporu generovania zdrojového kódu v CASE nástrojoch. Navrhnite vybranú aplikáciu s využitím niekoľkých návrhových vzorov pomocou vybraného CASE nástroja. CASE nástroj použite v čo možno najväčšej miere.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:05. 06. 2007
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2007Ing. Peter Kajsa, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
garant študijného programu