Jan 25, 2020   12:45 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Macko – FIIT B-INFO den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Macko
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-20887
ID študenta:20887
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Hľadanie najlepšieho pohľadu v trojrozmernej scéne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preskúmajte možnosti automatického hľadania najlepšieho umiestnenia kamery v trojrozmernej scéne tak, aby zobrazený graf bolo možné čo najlepšie skúmať. Navrhnite hodnotenie, ktoré určí vhodnosť/nevhodnosť pohľadu na scénu. Implementujte systém, ktorý bude demonštrovať hľadanie vhodného pohľadu.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:05. 06. 2007
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2007Ing. Martin Macko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu