27. 1. 2020  17:44 Bohuš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Gabriel Váry – MTF B-VTE ext [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Gabriel Váry
Študijný program:výrobné technológie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5309-37615
ID študenta:37615
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Miesto vypracovania:ZF SACHS Slovakia,a.s.Trnava
  
Názov práce:Racionalizácia vybraných činností vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Výrobný program a výrobný profil firmy
2. Technická príprava výroby vo firme
3. Návrhy na zlepšenia vo vybraných činnostiach firmy
4. Vyhodnotenie predkladaných návrhov
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Gabriel Váry
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Milan Marônek, CSc.
garant študijného programu