19. 1. 2020  20:10 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marián Pekara – MTF B-PMA ext [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marián Pekara
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5297-32599
ID študenta:32599
Vedúci práce:Ing. Lucia Chatrnúchová
Miesto vypracovania:Vývoj Martin, a.s.
  
Názov práce:Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku Vývoj Martin, a.s., Martin
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Základné pojmy a väzby podnikovej logistiky
2 Analýza súčasného stavu skladovacieho procesu v podniku Vývoj Martin, a.s.
3 Návrh zefektívnenia skladovacej logistiky v podniku Vývoj Martin, a.s.
4 Zhodnotenie návrhov opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Marián Pekara
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu