Feb 26, 2020   7:50 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Blažko – FIIT B-INFO den [term 7, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Blažko
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-17550
ID študenta:17550
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Počítačová podpora syntézy vnorených systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2008Ing. Martin Blažko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu