6. 7. 2020  14:45 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Vladimír Čapoš – MTF I-AIP ext [sem 5, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Vladimír Čapoš
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
MTF-5265-13300
ID študenta:
13300
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:
Ing. Maximilián Strémy
Miesto vypracovania:
ÚIAM MTF STU v Trnave
 
 
Názov práce:
Návrh RS SIMATIC pre systém penohasenia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Opíšte problematiku súčasného stavu.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti.
3. Navrhnite riešenie pre daný systém.
4. Čiastočne implementujte navrhnuté riešenie.
5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.
  
Dátum zadania:25. 09. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
19. 12. 2008Ing. Vladimír Čapoš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu