4. 7. 2020  0:53 Prokop
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladimír Čapoš – MTF I-AIP ext [sem 5, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Vladimír Čapoš
Študijný program:
automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
MTF-5265-13300
ID študenta:
13300
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:
Ing. Maximilián Strémy
Miesto vypracovania:
ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh RS SIMATIC pre systém penohasenia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Opíšte problematiku súčasného stavu.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti.
3. Navrhnite riešenie pre daný systém.
4. Čiastočne implementujte navrhnuté riešenie.
5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.
  
Dátum zadania:
25. 09. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
19. 12. 2008Ing. Vladimír Čapoš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu