7. 4. 2020  13:36 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Mário Kašuba – FIIT B-INFO den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mário Kašuba
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-17463
ID študenta:17463
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Využitie knižnice Qt v jednoduchých skriptovacích jazykoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2008Ing. Mário Kašuba
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu