Apr 5, 2020   7:17 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Eduard Kuric, PhD. – FIIT B-INFO den [term 7, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Eduard Kuric
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-17452
ID študenta:17452
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Interaktívne prehliadanie multimediálneho obsahu v 3D priestore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:01. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2009Ing. Eduard Kuric, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu