26. 2. 2020  19:22 Viktor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Sirota – FIIT B-INFO pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Sirota
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-16987
ID študenta:16987
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2008Ing. Martin Sirota
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu