Jan 17, 2020   1:35 p.m. Nataša
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Stanislav Turza – FIIT B-INFO den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Stanislav Turza
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-17023
ID študenta:17023
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2008Bc. Stanislav Turza
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu