18. 2. 2020  22:16 Jaromír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Zeman – MTF B-oAIAP den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Zeman
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:MTF-3135-32485
ID študenta:32485
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Návrh riadenia modelu výrobného procesu programovacím automatom pomocou Web rozhrania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2007Ing. Lukáš Zeman
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Važan, PhD.
vedúci pracoviska