26. 2. 2020  21:23 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Juraj Mišák – FA B-oARCH den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Urbanizmu
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Mišák
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FA-3331-17998
ID študenta:17998
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:Trenčín - Mierové námestie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Grafická časť
2. Textová príloha
  
Rozsah práce:Architektonický návrh - projekt stavby
  
Dátum zadania:19. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:15. 06. 2007Bc. Juraj Mišák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
vedúci pracoviska