5. 8. 2020  10:13 Hortenzia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Záhora – MTF B-oTZS ext [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    garant študijného programu
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Peter Záhora
Študijný program:technologické zariadenia a systémy
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
MTF-3185-31283
ID študenta:
31283
Vedúci práce:Ing. Nina Danišová
 
 
Názov práce:
Prehľad používaných zariadení na výrobu dosiek s plošnými spojmi
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:60
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:
30. 06. 2007Ing. Peter Záhora
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
vedúci pracoviska