Oct 22, 2019   8:45 p.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Richard Marfiak – FA B-oARCH den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Urbanizmu
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Richard Marfiak
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FA-3331-17957
ID študenta:17957
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
  
Názov práce:Prestavba Vazovovej ulice v Bratislave
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:Architektonický návrh a projekt stavby: grafická časť, textová príloha
  
Dátum zadania:19. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:15. 06. 2007Ing. arch. Richard Marfiak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
vedúci pracoviska