20. 10. 2019  4:55 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Richard Marfiak – FA B-oARCH den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Urbanizmu
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Richard Marfiak
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FA-3331-17957
ID študenta:17957
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
  
Názov práce:Prestavba Vazovovej ulice v Bratislave
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:Architektonický návrh a projekt stavby: grafická časť, textová príloha
  
Dátum zadania:19. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:15. 06. 2007Ing. arch. Richard Marfiak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
vedúci pracoviska