9. 4. 2020  11:03 Milena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ľuboš Kuchárek – MTF B-AIA pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ľuboš Kuchárek
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory: kybernetika, informatika
Evidenčné číslo:MTF-5262-24600
ID študenta:24600
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia simulačného modelu riadenia krokového motora v prostredí MATLAB
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Krátko opíšte štruktúru a charakteristiky simulačných prostriedkov MATLAB.
2. Navrhnite a realizujte matematický model krokového motora.
3. Navrhnite postupnosť testovania dynamických charakteristík krokového motora.
4. Aplikujte navrhnutú postupnosť na modeli krokového motora.
5. Vykonajte syntézu poznatkov.
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2008Ing. Ľuboš Kuchárek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu