30. 10. 2020  14:16 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ľuboš Kuchárek – MTF B-AIA den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ľuboš Kuchárek
Študijný program:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:
MTF-5262-24600
ID študenta:
24600
Vedúci práce:
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:
UIAM MTF STU v Trnave
 
 
Názov práce:
Návrh a realizácia simulačného modelu riadenia krokového motora v prostredí MATLAB
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Krátko opíšte štruktúru a charakteristiky simulačných prostriedkov MATLAB.
2. Navrhnite a realizujte matematický model krokového motora.
3. Navrhnite postupnosť testovania dynamických charakteristík krokového motora.
4. Aplikujte navrhnutú postupnosť na modeli krokového motora.
5. Vykonajte syntézu poznatkov.
 
 
Dátum zadania:
22. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
06. 06. 2008Ing. Ľuboš Kuchárek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu