17. 11. 2019  19:15 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marek Drozd – MTF I-EBI pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Drozd
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5268-27956
ID študenta:27956
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
  
Názov práce:Posúdenie požiarneho rizika v sklade
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Marek Drozd
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska