21. 10. 2020  5:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Jurinová, PhD. – MTF I-AIP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Jana Jurinová
Študijný program:
automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
MTF-5264-28388
ID študenta:28388
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
  
Názov práce:
Softvérová prezentácia regulátora KRGN 90
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:27. 04. 2007
 
 
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Jana Jurinová, PhD.
študentka
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
vedúci pracoviska