19. 2. 2020  0:15 Vlasta
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Gabriška – MTF I-AIP ext [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Gabriška
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5265-29399
ID študenta:29399
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Návrh modelu a simulácia mechanotronického systému v prostredí "Matlab"
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Navrhnite matematický model mechatronického systému jednosmerného motora.
2. Zvoľte príslušný modul a nástroje v prostredí Matlab na simuláciu mechatronického systému.
3. Navrhnite simulačný model.
4. Navrhnite testovací experiment navrhnutého modelu a vykonajte experiment.
5. Zosumarizujte výsledky experimentu a vytvorte užívateľskú príručku.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:28. 09. 2007
  
Dátum odovzdania:21. 12. 2007Ing. Martin Gabriška
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu