26. 1. 2020  21:49 Tamara
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Juraj Bezák, PhD. – SvF B-oIZP pres [sem 10, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Bezák
Študijný program:inžinierstvo životného prostredia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SvF-3217-21207
ID študenta:21207
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
  
Názov práce:Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Demänovka v Demänovej.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. posúďte kapacitu pôvodného koryta toku nerovnomerným ustáleným prúdení
2. vyhodnoťte členitosť prirodzeného úseku koryta toku
  
Rozsah práce:15-30
  
Literatúra:
  1. SZOLGAY, J. -- MACURA, V. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 272 s. ISBN 80-227-0799-6.
  
Dátum zadania:26. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:22. 06. 2007Ing. Juraj Bezák, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúci pracoviska