6. 4. 2020  13:57 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Lukáš Slušný – SvF B-IKD pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Slušný
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-39262
ID študenta:39262
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Konzultant:Ing. Miloš Slivanský
  
Názov práce:Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Spôsob určenia odolnosti a tuhosti pätiek oceľových stĺpov podľa najnovších poznatkov pre navrhovanie oceľových konštrukcií.
- Charakteristiky základných komponentov pätiek stĺpov.
- Vypracovanie vzorových príkladov a parametrickej štúdie.
- Zhodnotenie výsledkov.
  
Rozsah práce:20 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. - odborné články v časopisoch a zborníkoch
  2. - STN EN 1993-1-8
  3. - zahraničné a domáce knižné publikácie
  4. - základná študijná literatúra z oblasti oceľových konštrukcií
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Bc. Lukáš Slušný
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Turček, PhD.
garant študijného programu