Apr 7, 2020   12:38 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Ivan Čitáry – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ivan Čitáry
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15488
ID študenta:15488
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Konzultant:podľa Zadania
  
Názov práce:Bytový dom ( Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:podľa Zadania
  
Rozsah práce:podľa Zadania
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Bc. Ivan Čitáry
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu