29. 3. 2020  3:46 Miroslav
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Ivan Čitáry – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ivan Čitáry
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15488
ID študenta:15488
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Konzultant:podľa Zadania
  
Názov práce:Bytový dom ( Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:podľa Zadania
  
Rozsah práce:podľa Zadania
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Bc. Ivan Čitáry
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu