21. 9. 2019  5:09 Matúš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavol Kunzo, PhD. – FEI B-ELN den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Pavol Kunzo
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-16010
ID študenta:16010
Vedúci práce:doc. Ing. Alexander Šatka, CSc.
  
Názov práce:Elektrické vlastnosti LSMO tenkých vrstiev a ich využitie v senzoroch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Pavol Kunzo, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu