16. 2. 2020  23:47 Ida, Liana
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marián Klinovský – FEI B-ELN pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marián Klinovský
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-16044
ID študenta:16044
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
  
Názov práce:Návrh optických prvkov pre integrovanú fotoniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Marián Klinovský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu