Dec 12, 2019   10:14 p.m. Otília
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Berec – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Berec
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-28257
ID študenta:28257
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
  
Názov práce:OPTIMALIZÁCIA KONCEPTU RIEŠENIA ZADNÝCH PLASTOVÝCH DVERÍ RENAULT ESPACE IV GENERÁCIE -- MKP ANALÝZA
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60-80
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2007Ing. Tomáš Berec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Polóni, CSc.
vedúci pracoviska