20. 1. 2020  7:49 Dalibor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marek Honek, PhD. – SjF I-AISP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Honek
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-28245
ID študenta:28245
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Roháľ-Iľkiv, CSc.
  
Názov práce:Návrh algoritmu stabilizácie kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Navrhnite algoritmus vhodný pre stabilizáciu kyvadla v nestabilnej rovnovážnej polohe laboratórneho modelu invertované kyvadlo s pohonom vozíku kyvadla krokovým motorom.
2. Úlohu riešte v prostredí Matlab-Simulink. Navrhnutý algoritmus experimentálne overte na laboratórnom modeli.
  
Rozsah práce:80
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:18. 06. 2007Ing. Marek Honek, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu