28. 9. 2020  14:35 Václav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marek Honek, PhD. – SjF I-AISP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky
 
Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marek Honek
Študijný program:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
SjF-5226-28245
ID študenta:
28245
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Roháľ-Iľkiv, CSc.
 
 
Názov práce:
Návrh algoritmu stabilizácie kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Navrhnite algoritmus vhodný pre stabilizáciu kyvadla v nestabilnej rovnovážnej polohe laboratórneho modelu invertované kyvadlo s pohonom vozíku kyvadla krokovým motorom.
2. Úlohu riešte v prostredí Matlab-Simulink. Navrhnutý algoritmus experimentálne overte na laboratórnom modeli.
  
Rozsah práce:
80
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:
18. 06. 2007Ing. Marek Honek, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu