23. 2. 2020  15:38 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Lauko – SjF I-AISP den [sem 6, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Lauko
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-13788
ID študenta:13788
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Tomáš Volenský
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Transformácia modulov Fortranovskej knižnice adaptívnych regulátorov do prostredia Matlab-Simulink
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte problematiku automatickej transformácie Fortranovského zdrojového kódu do C zdrojového kódu a navrhnite vhodné riešenie pre jej realizáciu.

2. Aplikujte ju na knižnicu adaptívnych prediktívnych regulátorov naprogramovaných vo Fortrane. Vytvorte v Simulinku knižnicu S-funkcií pre použitie v aplikáciach reálneho času.

3. Navrhnuté riešenie testujte pri riadení vybraných laboratórnych procesov v reálnom čase.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 06. 2009Ing. Martin Lauko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu