26. 8. 2019  2:35 Samuel
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Polák – SjF I-CHPZ den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra chemických strojov v zariadení
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Polák
Študijný program:chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.49. procesná technika
Evidenčné číslo:SjF-5238-28672
ID študenta:28672
Vedúci práce:doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
  
Názov práce:Aglomeračné technológie partikulárnych látok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Na základe experimentálneho overenia dostupných aglomeračných technológií porovnajte spôsoby a možnosti produkcie aglomerátov a kvalitu produktov vyrobených z jemnozrnných materiálov.
2. Na experimentálnych zariadeniach overte vplyv pracovných parametrov a mechanicko-fyzikálnych vlastností jemne mletého vápenca na produkciu aglomerátov a navrhnite optimálne pracovné parametre zariadení z hľadiska maximálneho výkonu zariadenia pre zvolenú granulometriu produktu a pevnosti aglomerátov.
3. Súčasťou práce je výkresová dokumentácia návrhu rekonštrukcie experimentálneho zariadenia pre tanierovú aglomeráciu.
  
Rozsah práce:50 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2007Ing. Martin Polák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
garant študijného programu