17. 10. 2019  10:02 Hedviga
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ján Šulek – SjF I-SZSU den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra časti strojov
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Šulek
Študijný program:stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-5256-28699
ID študenta:28699
Vedúci práce:Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
  
Názov práce:Vysokozdvižná kĺbová plošina
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu v oblasti kĺbových vysokozdvižných plošín a analýza platných predpisov a noriem
2. Konštrukčný návrh vysokozdvižnej plošiny s otočou, funkčné výpočty
3. Pevnostná kontrola nosných ramien plošiny, kontrola stability
4. Výkresová dokumentácia: -zostavný výkres vysokozdvižnej plošiny s vozíkom, -zostavný výkres základného ramena, -zostavný výkres pracovnej plošiny (koša)
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2007Ing. Ján Šulek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska