15. 10. 2019  11:24 Terézia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miloš Votava – SjF I-SZSU den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloš Votava
Študijný program:stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-5256-14330
ID študenta:14330
Vedúci práce:Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:Ing. Vít Pospíšil
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Nakladací žeriav - manipulačné zariadenia montované na vozidlo a určené na nakladanie a vykladanie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu v oblasti nakladacích žeriavov a platných legislatívnych požiadaviek.
2. Konštrukčný návrh 3 - dielnej teleskopickej časti nakladcieho žeriavu so zvýšeným dosahom (9,2 m) a stabiliačných podpier, funkčné výpočty.
3. Pevnostná kontrola pevnej a výsuvných častí teleskopu a stabilizačných podpier, kontrola stability.
4. Výkresová dokumentácia:
- zostavný výkres nakladacieho žeriavu s vozidlom (T 815)
- zostavný výkres nakladacieho žeriavu
- zostavné výkresy výsuvných častí teleskopu
- zostavný výkres rekonštruovaných častí stabilizačných podpier.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:31. 01. 2008
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2008Ing. Miloš Votava
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
garant študijného programu