25. 10. 2020  16:10 Aurel
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Haburaj – SjF I-ALSM-LD den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Haburaj
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:
5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:
SjF-5232-14308
ID študenta:
14308
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Patek, CSc.
Konzultant:
Ing. Jaroslav Borský, CSc.
Miesto vypracovania:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Riečna Ro-Ro loď na prepravu automobilov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Návrh riečnej nákladnej Ro-Ro lode na prepravu osobných automobilov/ kamiónov/ návesov a/alebo kontajnerov pri maximálnom využití nákladového priestoru.

2. Loď má operovať na vodnej ceste D-M-R a spĺňať pravidlá GL pre plavebnú oblasť IN(1,2) resp. zóna 2 a RheinSchUO.

3. Hlavné parametre lode:
L = 110,0 m, B = 11,45 m, D =  3,2 m, HfixDWL =< 5,25 m, T/T0 =   2,2/0,7 m

Nosnosť maximalizovať, autonómnosť 7 dní, v =   16 km/h, posádka 6-7 osôb

Rámcový obsah:

1. Technický popis, základné lodné výpočty
2. Výkresy: generálny plán, teoretický výkres, hlavné rebro, koncepcia pohonu
 
 
Rozsah práce:
Technický popis, výpočtová časť, výkresová dokumentácia
  
Literatúra:
  1. Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee (2006): Technical Requirements for Inland Navigation Vessels, Resolution No.61, UN NY & Geneva, ECE/TRANS/SC.3/172
  2. Germanischer Lloyd (2006): Rules for Classification and Construction, I Ship Technology, 2 Inland Navigation Vessel, Germanischer Lloyd, Hamburg, www.gl-group.org
  3. Ikrinský,A., Patek,P., Tichý,J. (2008): Teória dopravných prostriedkov, skriptá/učebnica ESF pre štud. program Dopravná technika, Vyd. F.X. - SjF STU Bratislava, 2007, časť Teória lode, ISBN 978-80-89343-01-3, Lode 130s.
  4. Roßlauer Schiffswerft, GmbH : The Shallow-Draught Inland Vessel
  5. Zentralkommision für die Rheinschifffahrt (1995-2007): Rheinschiffsuntersuchungsordnung, //cms.wsv.bvbs.bund.de
 
 
Dátum zadania:
20. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
13. 06. 2008Ing. Martin Haburaj
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu