29. 1. 2020  2:06 Gašpar
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Pavol Zachar – SjF B-oDT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov
 Strojnícka fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Pavol Zachar
Študijný program:dopravná technika
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SjF-3102-13617
ID študenta:13617
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
  
Názov práce:Ideový návrh motorového vozidla pre Rally Dakar
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:30-50
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2007Ing. Pavol Zachar
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Polóni, CSc.
vedúci pracoviska