17. 1. 2020  15:13 Nataša
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslav Repka, PhD. – SjF B-MECH den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Repka
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-5242-40828
ID študenta:40828
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
Konzultant:Ing. Martin Sedlar
Miesto vypracovania:ÚAMM
  
Názov práce:Simulácia rázu nosníka definovaného tvaru
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Modelovanie nosníka definovaného tvaru
2. Sieťovanie modelu nosníka
3. Nastavenie a odladenie materiálových vlastností
4. Nastavenie a odladenie úlohy
5. Vyhodnotenie a orzbor výsledkov
  
Rozsah práce:25 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2008Ing. Miroslav Repka, PhD.
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu