Apr 5, 2020   6:33 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Daniel Kobza – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Daniel Kobza
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-41434
ID študenta:41434
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:UTM
  
Názov práce:Využitie Nd:YAG laserov pri zváraní a spájkovaní autokarosérií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Fyzikálny princíp a charakteristika pevnolátkových Nd:YAG laserov.
2. Ocele používané pri výrobe autokarosérií
3. Zváranie a spájkovanie laserom
4. Kontrola kvality spojov.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:13. 06. 2009Ing. Daniel Kobza
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu