21. 10. 2020  1:34 Uršuľa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Skladan – SjF B-ALSM pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Michal Skladan
Študijný program:
automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:
5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:
SjF-5230-41193
ID študenta:
41193
Vedúci práce:
Ing. Marek Honek
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
 
Názov práce:Riadiace systémy zážihového spaľovacieho motora
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:- Preštudujte problematiku riadenia zážihového spaľovacieho motora z pohľadu riadiacich algoritmov, ovládania použitých akčných členov a charakteristických vlastností snímačov potrebných pre riadenie.

- Navrhnite štruktúru riadiaceho obvodu pre riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu a pre riadenie uhlu predstihu zapálenia palivovej zmesi. Daný návrh programovo realizujte v programovom prostredí Matlab/Simulink.
  
Rozsah práce:
35
 
 
Dátum zadania:
03. 04. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
13. 06. 2009Ing. Michal Skladan
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
garant študijného programu